Άρθρα

Ιατρικός τουρισμός: Πλατφόρμα για εξυπηρέτηση ασθενών

Στο πλαίσιο της προώθησης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να ενημερώσει τους ασθενείς για τις θεραπείες που παρέχονται στην χώρα μας, να τους δώσει συγκριτικές τιμές σε σχέση με την χώρα προέλευσης τους αλλά και αναλυτικές πληροφορίες για το γιατρό και την νοσοκομειακή μονάδα που ενδιαφέρονται.

Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται vitabooking.com και μέσω αυτής οι ασθενείς από το εξωτερικό θα μπορούν να κανονίσουν όλα τα διαδικαστικά για μια νοσηλεία, να κλείσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο αλλά