Εμβρυογένεσις

Greece, Μαρούσι

Σχετικά με το νοσοκομείο


Τοποθεσία


Εγκαταστάσεις


Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Οι χώροι μας αντικατοπτρίζουν τη διάθεση και τα στοιχεία εκείνα που διέπουν τόσο τις συναδελφικές όσο και τις σχέσεις μας με τους ασθενείς προσωπικά. Έτσι, όλοι ανεξαρτήτως οι χώροι, από τους χώρους υποδοχής μέχρι τους λοιπούς βοηθητικούς, είναι μοντέρνοι, ζεστοί και φιλικοί. Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες μας αισθάνονται άνετα από τα πρώτα μόλις λεπτά.

N/A


Εμβρυολόγος
Ιωάννα Μαστρομηνά


Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει